مینا بهزاد

من یک معمار ، یک متخصص BIM و یک دانشجوی همیشگی هستم. من همیشه مشتاق یادگیری چیزهای جدید هستم. استراتژی طراحی من مبتنی بر صرفه جویی در منابع انرژی همراه با روشهای طراحی پارامتریک از طریق همکاری با دیگران ، یادگیری از آنها و کسب تجربه بیشتر است. من از مدل سازی 3 بعدی و برنامه نویسی لذت می برم. در اوقات فراغتم ، معمولاً مشغول نقاشی و تحقیق هستم.
Hybevo Logo

Want to know more form Hybevo?

Want to learn more about new trends in architecture? subscribe to get the latest update on our website.