نمای پارامتریک – “زیبایی ایستاده”

Parametric facade design of the Standing Beauty

در این پروژه ، ما تصمیم گرفتیم از “نمای پارامتریک” به عنوان موضوع اصلی استفاده کنیم. پروژه برای طراحی یک برج در خیابان 64 یوسف آباد بود. با این وجود چالش های بسیاری مانند طرح کلی سایت ، مسیرهای دسترسی ، ساختار و غیره وجود داشت. به عبارت دیگر ، ما از نرم افزارهای مختلفی […]

طراحی آسمان خراش- طراحی آسمان خراش مرکز تجارت جهانی

مرکز تجارت جهانی

آسمان خراش ها به عنوان پر مصرف ترین نوع ساختمان در جهان شناخته می شوند. هزینه زیست محیطی این ساختمان ها بسیار زیاد است. ساختار آسمان خراش به مواد بیشتری نیاز دارد و در نتیجه ، رد پای کربن دو برابر می شود. علاوه بر این ، “اEmbedded Energy” مورد نیاز برای ساختمانهای بلند بسیار […]