شهر زیر آب (مسابقه بین المللی – Jacques Rougerie Foundation 2017)

شهر زیر آب - Jacques Rougerie Foundation

با بالا آمدن سطح دریا ، بیشتر کشورها دچار آبگرفتگی می شوند و زمین ها زیر آب می شوند. با این حال ، بدون مکانی برای زندگی ، بشریت باید زمین را رها کند. چالش این بود که محیط زیست را بازسازی و بازسازی کنیم. با امید به آینده بهتر ، بشریت باید زیر آب […]