شهر زیر آب (مسابقه بین المللی – Jacques Rougerie Foundation 2017)

شهر زیر آب - Jacques Rougerie Foundation

با بالا آمدن سطح دریا ، بیشتر کشورها دچار آبگرفتگی می شوند و زمین ها زیر آب می شوند. با این حال ، بدون مکانی برای زندگی ، بشریت باید زمین را رها کند. چالش این بود که محیط زیست را بازسازی و بازسازی کنیم. با امید به آینده بهتر ، بشریت باید زیر آب […]

نمای پارامتریک – “زیبایی ایستاده”

Parametric facade design of the Standing Beauty

در این پروژه ، ما تصمیم گرفتیم از “نمای پارامتریک” به عنوان موضوع اصلی استفاده کنیم. پروژه برای طراحی یک برج در خیابان 64 یوسف آباد بود. با این وجود چالش های بسیاری مانند طرح کلی سایت ، مسیرهای دسترسی ، ساختار و غیره وجود داشت. به عبارت دیگر ، ما از نرم افزارهای مختلفی […]

Parametric Facade – “The Standing Beauty”

Parametric facade design of the Standing Beauty

In this project, we decided to use a “parametric facade” as the main theme. The Project was to design a tower on 64th St. of Yusefabad. However, there were many challenges like the site’s outline, access routes, structure, etc. That is to say, we used different software, such as Revit for creating architectural documents, Rhino […]

طراحی آسمان خراش- طراحی آسمان خراش مرکز تجارت جهانی

مرکز تجارت جهانی

آسمان خراش ها به عنوان پر مصرف ترین نوع ساختمان در جهان شناخته می شوند. هزینه زیست محیطی این ساختمان ها بسیار زیاد است. ساختار آسمان خراش به مواد بیشتری نیاز دارد و در نتیجه ، رد پای کربن دو برابر می شود. علاوه بر این ، “اEmbedded Energy” مورد نیاز برای ساختمانهای بلند بسیار […]

Skyscraper Design- The World Trade Center Skyscraper

The world trade center

Skyscrapers are known as the world’s most wasteful building type. The environmental cost of these buildings is too high. The skyscraper’s structure demands more material and as a result, the carbon footprint is doubled. Moreover, the required “embodied energy” for tall buildings is very phenomenal. You can learn more about “embodied energy” at this link. […]